Program for Høstseminaret 21. oktober på Håndverkeren er lagt ut.

Respekt for menneskeverdet – hvor lett er det?

Tid: Torsdag 21. oktober 2010 kl. 09:00 – 15:15
Sted: Håndverkeren, Rosenkrantz gate 7, Oslo
Påmelding: info@menneskeverd.no innen 15. oktober 2010
Pris: 200,-    (100,- for studenter)

Program:

08:30 Kaffe og registrering
09:00 Velkommen v/ Liv Kjersti Skjeggestad
09:05 Selvbestemmelse og menneskeverd.
Autonomi sett i moralsk og praktisk perspektiv.
Lars Johan Materstvedt, dr.art. i politisk filosofi, professor ved NTNU
09:50 Menneskeverdsbetraktninger ved livets begynnelse
Ola Didrik Saugstad, professor i barnesykdommer UiO, Oslo universitetssykehus
10:35 Pause
10:50 Menneskeverdsbetraktinger ved livets slutt
Bettina Husebø, post doktor, Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB
11:35 Lunsj (baguett)
12:05 Er menneskeverdet truet?
Tore Frost, filosof, universitetslektor emeritus, UiO
12:50 Etisk refleksjon og etiske dilemmaer i praksis
Marie Aakre, leder Rådet for sykepleieetikk
13:50 Pause
14:05 Menneskeverd og politiske prioriteringer
Politikerpanel, ordstyrer Liv Kjersti Skjeggestad
Vi i Menneskeverd er særlig opptatt av menneskeverdet i livets begynnelse og slutt.
  • Er det samsvar mellom respekt for menneskeverdet og politiske prioriteringer i dagens Norge?
  • Hva kan gjøres for å forhindre at menneskeverdet krenkes?

Vi inviterer en representant fra hvert politisk parti, som får 5 minutter hver til å reflektere over spørsmålene (totalt 35 min). Deretter åpnes det for spørsmål fra salen (20 min).

15:00 Ettertanker ved  Arne Johan Vetlesen
15:10 Avslutning